Categories

สาวเพชรบุรี-พุ่มพวง

posted on 07 Jul 2015 22:28 by engjun
มองเห็นยอดเขาวังตั้งตระหง่าน                              
สาวน้ำตาลนั่งคำนึงถึงความหลัง             
วันลั่นทมห่มเศร้าที่เขาวัง                                  
ด้วยรักพังร้าวรักหักใจลา  
                       
ดอกลั่นทมโรยร่วงไม่ห่วงต้น                                               
เหมือนกับคนทิ้งช่วงไม่ห่วงหา                        
ลำต้นใหญ่สลัดดอกออกไกลตา                                     
วาสนาเพียงต้นหญ้าไม่น่าชม   
                     
ปีนบันไดไต่ที่สูงมุ่งตาจ้อง                                      
หมายตามองรักครั้งก่อนนครปฐม   
แผ่วกระซิบกระซิบแผ่วแว่วแต่ลม        
เขาคงชมรักใหม่ชื่นระรื่นทรวง   
                       
สาวน้ำตาลคนซื่อถือรักมั่น                                            
จะกี่วันกี่เดือนปีที่เลยล่วง                         
 ผ่านเขาวังทุกครั้งความหลังทวง
 รักทั้งปวงฝากฝังไว้ใต้ลั่นทม
 
 
 
เพลง "สาวเพชรบุรี"
ศิลปิน : พุ่มพวง ดวงจันทร์
หนุ่มทุ่งกระโจมทอง
ฝากเพลงรักลอยล่องสู่ห้องใจฉัน
เสียงเพลงที่ครวญชวนใจหวั่น
ฝากรำพันถึงเพชรบุรี
พบกันปีกลาย
โธ่เมืองเพชรนั้นใกล้ ใกล้แค่นี้
แล้วไยไม่มาหาเลยนี่
เกือบจะปีที่รอเช้าเย็น
มีหนุ่มชาวกรุง
ฝากความรักหมายมุ่ง ไม่ว่างเว้น
ถึงมีสร้อยทองสองร้อยเส้น
ก็ไม่เห็นหเรียงเคียงชม
แล้วใครลืมใคร ข่าวว่าพบรักใหม่นครปฐม
น้องยังกล้ำกลืนฝืนใจข่ม  สุดระทมแสนทรมาน
มองยอดเขาวัง ยอดเขาสูงคอตั้ง จวนเสียดฟ้า
โถบุญลูกมีเพียงต้นหญ้า  วาสนาจึงพาเป็นรอง
สาวเมืองน้ำตาล
ฝากเพลงเศร้าลอยผ่านจากใจน้อง
ขอถามสักคำยังขุ่นข้อง
ทุ่งกระโจมทองไหงมีสองใจ 


Comment

Comment:

Tweet