Categories

 

    พี่จ๋า หนาวไหม ศิลปิน  พุ่มพวง ดวงจันทร์  

ว่าพลางพลางซ้อม ซ้อมความชำนาญ
อีกเจ็ดวันจะแต่งงาน

 มีพ่อบ้านร่วมเคียง อุ๊ยอาย..อุ๊ยอาย

ซ้อมหยิบ.ซ้อมจับ และซ้อมขยับปูเตียง
สปิ้งนี้บดดีดสำเนียง อ้อนเสียงใสแจ๋ว
พี่จ๋าหนาวไหม หนาวไหมน้องหนาวแล้ว
 

พี่จ๋าหนาวไหม น้องหนาวผิวกายแผ่วๆ
ใกล้เข้ามานิด ขยับเข้ามาหน่อยห่มผ้าให้หน่อย.น้องหนาวแล้ว...

ว่าพลางพลางสอง สมมุติว่าคุณพ่อบ้าน
เอาแต่ยิ้มหน้าบาน เอาแต่จ้องมองเรา
อุ๊ยอาย..อุ๊ยอาย

ซ้อมออดซ้อมอ้อน สมมุติว่าหมอนคือเขา
ไปแอบกระซิบเบาๆ พี่จ๋าน้องหนาวแล้ว
พี่จ๋าหนาวไหม หนาวไหมน้องหนาวแล้ว
พี่จ๋าหนาวไหม น้องหนาวผิวกายแผ่วๆ
ใกล้เข้ามานิด ขยับเข้ามาหน่อย
ห่มผ้าให้หน่อย.น้องหนาวแล้ว...

ซ้อมออดซ้อมอ้อน สมมุติว่าหมอนคือเขา
ไปแอบกระซิบเบาๆ พี่จ๋าน้องหนาวแล้ว
พี่จ๋าหนาวไหม หนาวไหมน้องหนาวแล้ว
พี่จ๋าหนาวไหม น้องหนาวผิวกายแผ่วๆ
ใกล้เข้ามานิด ขยับเข้ามาหน่อย
ห่มผ้าให้หน่อย.น้องหนาวแล้ว...

 
พี่จ๋าหนาวไหม หนาวไหมน้องหนาวแล้ว
พี่จ๋าหนาวไหม หนาวไหมน้องหนาวแล้ว


Comment

Comment:

Tweet